© Per Gustafsson

home.eunet.no/~pgustafs/


Bolærene - 17 mai 2004

Leirplass på vestsiden av Hvaløya
Strandnellik Lun rasteplass på Kjøleholmen mens det blåser stødige 12 m/s utenfor.
^ Home

Home ^